Kvída, Dry brush technika, plátno 40x40cm

Kvída, Dry brush technika, plátno 40x40cm