Lumen, 2019, malba akrylem na plátno 50x70 cm - Rezervován

Lumen, 2019, malba akrylem na plátno 50x70 cm - Rezervován